Diákona Vazážis Monica Nutti Blind

Monica bargu lea guossástallat boarrasiid, skihpa ja oktonas olbmuid ja vuostáiváldit searvegotti guossástallan joavkkuid

Monica e-boastta leamonica.nuttiblind@svenskakyrkan.se

Ruovttoluotta bárgiidsiidui