Ringaren i Lainio Åke Zakrisson 

Tillbaka till kyrkvärdar