Ingen bild

Kanslist/husmor, Åsa Nordström

Här ser ni Kanslist/Husmor Åsa Nordström. Ni hittar Åsa på telefonnummer 0981-100 01 Åsa har mobil  070-678 02 99 eller så kan ni fråga efter henne på pastorsexpeditionen.

Tillbaka till personalsidan