Begravningen - ett sista farväl

Vi ska alla död. Ingen kommer undan, utan alla kommer att  drabbas av död och sorg. Det är den enda säkra garantin vi människor har. 

Därför är det klokt att redan när man lever samtala om hur man önskar ha det när döden anländer. Inte minst så att anhöriga har vetskapen om hur vi vill ha det när vi ska begravas. Om det ska vara i Svenska kyrkans ordning, vilka psalmer vi tycker passar bra, etc.

Visserligen är det svårt att samtala om döden och därför förskjuter vi allt för ofta frågorna om vår egen död. Men den människan som vågat bearbeta sin egen död brukar ofta få en än större förmåga att ta tillvara sitt nuvarande liv och vågar också leva sådan hon är. 

Begravningarna i Vittangi församling förrättas i församlingens kyrkor eller i kapellen i byarna. Församlingen äger också en egen bårbil, som församlingsmedlemmarna får nyttja till ett billigare pris. 

Ta gärna kontakt med Börje Johansson, som är vaktmästare och ansvarig för bårbilen när det gäller begravningar! Det vore också bra ifall Ni vågar ta kontakt med oss präster i församlingen när sorgen drabbat Er. Vi kan bistå Er med hjälp och rådgivning.

Tillbaka till Guds gåvor