Veckans bibeltext från

Luk 10:25-37

Min medmänniska

”Vem är min nästa?” frågade den laglärde Jesus. Jesus svarade med liknelsen om den barmhärtige samariern. Han tecknade bilden av den överfallne mannen, prästen, leviten och till sist samariern för att slutligen ställa en motfråga. ”Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa?”

Genom detta hade Jesus vänt på frågan. Nu handlade det inte om att bestämma vem som skulle vara objekt för handlingen, vilket den laglärde frågat efter. Han ville få någon eller några utpekade som han kunde ha som objekt. Jesus flyttade tyngdpunkten till subjektet, den handlande: Vem av de tre, prästen, leviten eller samariern, var den överfallne mannens nästa? Vem hade rätt inställning i sitt handlande? Svaret blev svårt att utsäga för den laglärde. Judar och samarier hade inte de bästa relationer. Men det låg där tvingande, och han fick säga det själv: ”Den som visade honom barmhärtighet.”

Min med människa är inte vissa utvalda individer eller grupper av människor. Det är istället jag själv som blir en medmänniska när mitt hjärta fylls av barmhärtighet. En barmhärtighet som flödar över till behövande människor runt omkring mig, utan tanke på vilka de är.

ATT MEMORERA:
”Gå du och gör som han!”

Anders Sjögren, Vandringsleden