Dopgudstjänst

Ny medlem i Guds stora familj

i Vittangi kyrka

Lördag 16 november


Fr.v Kh Oskar Skoglind, mamma Emma med systern Selma
i famnen, brodern Noah, pappa Simon med lilla Elmina i famnen,
och faddern Valter Määttä.

Tillbaka till nyheter

 

En ny medlem till Guds världsvida församling togs emot i Vittangi kyrka fredagen den 16 november, då Anna Elmina Engström döptes. Vi välkomnar dig Elmina med Jesu ord: ”Den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig”.