Kyrkvärden i Lannavaara minnes kyrka, Göran Söderström

Tillbaka till kyrkvärdar