Kyrkvärden i Lannavaara minnes kyrka, Göran Söderström

Ruovttoluotta bárgiidsiidui