Hembesöksgruppen

i Vittangi församling

Vi söker än fler frivilliga! Kontakta oss 

om Du är intresserad!


Både ung och äldre behövs i hembesöksverksamheten

Tillbaka  personal

I Vittangi församling har vi en grupp frivilliga hembesökare. 

Hembesökarna består av en frivillig grupp medarbetare som tar sig tid för att besöka äldre, sjuka och de församlingsmedlemmar som fyller 70, 80, 90 eller än fler år. 

Vi ska försöka få alla hembesökare att presentera sig på denna hemsida, om det är möjligt att fånga dem på fotografi.

Tillbaka  personal