Välja att bli konfirmerad i Svenska kyrkan

Som människa har man många existentiella frågor, inte minst när man är tonåring och funderar kring livets mening. Dessa existentiella frågor behöver man få ventilera med andra människor.

I vårt samhälle är det också få unga som har vetskap om kristendomen som fortfarande präglar mycket av samhällets värderingar. 

Utifrån existentiella frågor och kristna värderingarna erbjuder Vittangi församling unga och äldre en fördjupad utbildning i den kristna tron. Ungdomar blir berättigade att delta i utbildningen när de fyllt eller ska fylla 15 år.

Konfirmandundervisningen hålls vanligtvis under vår - och höstterminerna, i samband med skolverksamheten. Men vi tillämpar också lägerverksamhet under sommarlovet eller under hösten. 

Om Du är intresserad att delta i konfirmandundervisningen ska Du kontakta församlingens kontraktsprost, komminister eller pastorsexpedition för en anmälan. Detta gäller förstås också vuxna som tidigare inte konfirmerat sig!

Tillbaka till Guds gåvor