Kymmenen tärkeää kysymystä hautauksista

1. tammikuuta 2000 jälkeenkin Ruotsin kirkko on hautaustoiminnan valtaosan vastuuelin. Siitä ovat valtiopäivät säätäneet lailla ja se on siten säännelty hautauslaissa.

Ruotsin kirkko vastaa hautaustoiminnasta – mitä se tarkoittaa?

Ruotsin kirkon seurakunnat ja yhteisöt ottavat vastuun siitä että on olemassa hautausmaita ja ilman uskonnollisia tunnusmerkkejä olevia tiloja, missä voidaan pitää hautausmenot. Kiirunan Krematorio tulee olemaan paikka ilman uskon-nollisia tunnusmerkkejä. Se on tarkoitettu koko yhteisölle. Ruotsin kirkolla on myös vastuu  hautausmaista maan useimmilla paikkakunnilla. Se tarkoittaa sitä että kirkon täytyy voida tarjota hautapaikka  kirkkomaalla kaikille sitä haluaville.

Koskeeko tämä koko maata?

Kahta poikkeusta lukuunottamatta, Ruotsin kirkko vastaa hautaustoiminnasta koko Ruotsissa. Poikkeuksia ovat Tukholma ja Tranås joissa kunnalla kuten aikaisemmin on vastuu.

Mitä toiseen uskontoon kuuluva henkilö voi odottaa Ruotsin kirkon taholta?

Hautaustoiminta koskee maan kaikkia ihmisiä. Ruotsin kirkon täytyy tulevaisuudessa voida tarjota tilat hautausta varten, huolimatta siitä haudataanko kristitty, muslimi tai ateisti. Se tarkoittaa käytännössä sitä että kyseinen seurakunta tai yhteisö on velvollinen antamaan käyttöön sopivat, ilman uskonnollisia tunnuskuvia olevat tilat.

Miten tullaan toimimaan hautapaikan suhteen kun kyseessä oleva henkilö kuuluu toiseen uskontoon?


Ruotsin kirkon täytyy voida tarjota hautapaikka kaikille jotka haluavat. Jo tänä päivänä on olemassa hautausmaita joilla on alueita jotka eivät ole vihittyjä. Toisen uskon omaavia ihmisiä varten voi olla olemasssa erityisiä alueita. Ei ole varmaa että  jokaiselta kirkkomaalta voidaan tarjota tällaisia paikkoja. Seurakunta tai yhteisö voivat kuitenkin toimia yhdessä jonkun muun kanssa voidakseen siten osoittaa erityisiä hautapaikkoja niille jotka eivät kuulu mihinkään kristittyyn uskontokuntaan. Ruotsin kirkolla, päämiehenä on velvollisuus osoittaa tällaisia hautapaikkoja. Kenellä on oikeus kirkolliseen hautaukseen? Kaikilla jotka kuuluvat Ruotsin kirkkoon. Ruotsin kirkkoon kuuluvalta ei peritä maksua hautausjumalanpalveluksesta.

Jos hautaus tapahtuu toisessa seurakunnassa kuin siinä mihin aikaisemmin kuului?

Maksua ei peritä tässäkään tapauksessa.

Mitä tapahtuu niille jotka eivät kuulu Ruotsin kirkkoon?

Siihen joka tietoisesti on valinnut että hän ei halua olla jäsen, Ruotsin kirkko haluaa suhtautua vakavasti. Kirkko lähtee tällaisessa tapauksessa siitä ettei kirkollista hautausta haluta, eikä se myöskään ole oikeus. Vainajan toivomuksen tulee aina olla ratkaiseva. Kirkon tulee sen vuoksi kunnioittaa vainajan päätöstä kysymyksessä. Erityisistä syistä voi kirkkoherra harkita päätöstä uudelleen ”omaisten vuoksi”. Sellaisissa tapauksissa on tapana periä maksu.

Mikä on hautausmaksu?

Se on maksu jonka kaikki Ruotsin kansalaiset tulevat maksamaan huolimatta siitä kuuluvatko he Ruotsin kirkkoon tai eivät. Maksu kattaa ne kustannukset joita Ruotsin kirkolla on hoitaessaan  ja pitäessään järjestyksessä maan hautausmaita ja muuta mikä sisältyy hautaustoiminnan vastuuseen.

Miten maksu tapahtuu?

Maksu suoritetaan verolipun kautta. Niiden henkilöiden kohdalla jotka kuuluvat Ruotsin kirkkoon hautausmaksu sisältyy kirkkomaksuun. Ruotsin kirkkoon kuulumattomat maksavat ainoastaan hautausmaksun. Maksu on tänä päivänä 25% kirkollisverosta, mikä tekee noin 400-450 kruunua vuodessa. Hautausmaksu lasketaan tulevaisuudessa hautaustoiminnan todellisten kustannusten perusteella, mikä luultavasti johtaa suurinpiirtein samaan kustannukseen.

Mitä palveluja hautaustoimintaan sisältyy?

Hautapaikan tai vastaavan yleisellä hautausmaalla. Hautauksen, kuljetukset siitä lähtien kun päämies on ottanut vastuun vainajan ruumiista siihen saakka kunnes hautaus on tapahtunut. Polttohautauksen, paikan ruumiin säilyttämistä ja näyttämistä varten sekä ilman uskonnollisia tunnusmerkkejä olevat tilat hautausmenoille. Kuljetusaika joka tarvitaan vainajan kotiin viemistä varten hautauspäivänä ennen hautausjumalanpalvelusta ei sisälly, vaan sen maksavat omaiset.  

Tillbaka till startsidan