Kyrkvärden i Övre Soppero kapell, Maria Zakariasson

Ruovttoluotta bárgiidsiidui