Masuunin kirkon historia


Kirkkoherra Kuno Åberg teki aloitteen ja vuonna 1959 lokakuun 9. päivänä perustettiin Masuunin kappeli–säätiö. Kaksi päivää myöhemmin tehtiin päätös säätiön ensimmäisestä johtokunnasta, ja silloin säätiö virallisesti perustettiin ja mm. säännöt vahvistettiin. Samalla suunniteltiin kappelin rakennusta. Ensimmäiseen johtokuntaan kuului seuraavat jäsenet: puheenjohtaja kirkkohetta Kuno Åberg, jäseninä Vilhelm Björnström, Viktor Isaksson, August V Kemi, Hanna Isaksson, Frans Lantto, Edvin Holmdèn, Josefina Karlsson, Uno Kemi, Hilma Kemi ja Vilhelm Tegebro

Luulajalaisen arkkitehdin S.A.R Berggrenin piirtämät kappelin piirustukset hyväksyttiin ”ilolla” johtokunnan kokouksessa 14 toukokuuta vuonna 1960. Rakennuksen kustannuksen arvioitiin 125 000 kruunuksi. Rahoituksesta päätettiin 19 helmikuuta 1961 ja tästä ilmenee että säätiö luotti siihen että ihmiset olisivat halukkaita osallistumaan talkoisiin ja lahjoittamaan myös rakennustavaraa. Säätiö päätti kuitenkin lopettaa rakennustavaran ”kerjuun” kyläläisten keskuudessa koska tulos oli ollut heikko ja pyysi yleistä tarjousta koko kappelin rakennustavaratarpeiden hankinnasta.


Altartavlan i Masugnsbyn kyrka

Tammikuussa 1962 aloitettiin rakennustyöt. Kesällä kappeli oli katon alla ja vuoden lopussa koko rakennus oli täysin valmistettu ja maalattu. Vain sisustus puuttui. Vihkimäpäivä lähestyi ja odotukset olivat suuret. Yksittäisten lahjoituksien ja talkootöiden ansiosta oli voitu pitää rakennuskustannukset alhaisina ja nyt pystyttiin hankkimaan kolmiääniset täysmekaaniset Grönlundin urut. Piispa Ivar Hylander vihki kappelin 17. helmikuuta 1963. Vuoden 1967 aikana rakennettiin kookas ja kaunis yksittäinen kellotapuli ja sinne asennettiin uusi kello jossa on seuraavanlainen teksti:

HERREN VÅR GUD ÄR EN KONUNG I MAKT OCH ÄRA SAMLEN I FOLK ATT EVINNERLIGT LOV HONOM BÄRA HIMMEL OCH JORD HÅLLER HANS KRAFTIGA ORD ALLT HAN SITT HÄGN VILL BESVARA.

Kellotapulin vihki samana vuonna Vittangin kirkkoherra Lars Byström. 27. joulukuuta vastaisena yönä Masuunin kaunis kappeli paloi perustoja myöten. Palon syyksi epäiltiin sähkövikaa. Tapahtuma lamautti koko kylän. Kirkko ei ollut ainoastaan kaunis koristus kylälle vaan ennen kaikkea koko kylän yhteinen hanke. Vuoden 1970 tammikuun 11. päivänä kyläläiset kokoontuivat yhteen ja siinä kokouksessa päätettiin yksimielisesti että uusi kappeli rakennettaisiin.  Säätiö valitsi vuonna 1970 3. helmikuuta Vittangin kirkkoherran Sigvard Anderssonin ja rakennusteknikon Sune Sidmalmin rakennustoimikuntaan. Sune Sidmalm valittiin myös rakennustarkastajaksi. Toimikunta sai vapaat kädet hyväksyä tarjouksia, päättää ostoista ja muutenkin käsitellä taloudellisia asioita. Kun Sune Sidmalm oli valmistanut piirustukset, jotka muistuttivat aikaisempaa kappelia ja rakennuslupa oli saatu, voitiin aloittaa rakentaminen. Säätiön kokouksessa 26. heinäkuuta vuonna 1970 johtokunta antoi kiitettävän lausunnon rakennuksen tuloksista.


Ljusbärare tillverkad av Allan Tegebro

Lahjoitukset eri puolilta, varojen keräyslistat sekä vapaaehtoinen talkootoiminta johtivat siihen että Kirkkoherra Sigvard Andersson saattoi 15. joulukuuta vuonna 1970 ilmoittaa kylän asukkaille että kirkko oli täysin velaton. Piispa Stig Hellsten vihki Masuunin uuden kappelin 2:na adventinaikaisena sunnuntaina 6 joulukuuta 1970. Kylän työryhmä lahjoitti uuden alttaritaulun vuonna 1991. Alttaritaulu on kolmiosainen ja esittää eri vuodenaikoja.

 

Tillbaka till kyrkor