Nedre Soppero kapells historia


I slutet av 1950-talet började byborna i Nedre Soppero planera byggandet av ett bönhus i byn. Initiativtagare var Kuno Åberg, kyrkoherde i Vittangi församling. Den 15 februari 1959 hade man ett sammanträde i Silkimuotka, där40-talet bybor hade slutit upp, utöver prästerna Kuno Åberg och Iivari Leskinen. Under sammanträdet beslutade man var kapellet skulle placeras. Man hade två olika alternativ att ta ställning till. Enligt lantmätaren och byggnadschefen i Kiruna skulle arbetet med vägen genom byn komma att påbörjas redan till våren samma år och man beräknade vara klar med bron över älven, samt vägen hösten 1960.

Vägbygget ledde fram till ställningstagandet att platsen vid skolan var mer lämplig, då den andre tomten skulle komma att ligga allt för lång ifrån vägen. Vid sammanträdet var följande närvarande: Viola Hagebjörk, Betty Romark, Vilhelm Olsson, H.P. Snällfot, Alfred Teofilusson, Johan Partapuoli (utsett som ombud för samerna), Iivari Leskinen och ordförande Kuno Åberg. Beträffande bönhusets utformning beslutades man att införskaffa en detaljerad ritning på ett färdigt trähus från Nilssons träförädling i Morjärv för cirka 12 000 kronor, som Kuno Åberg skulle införskaffa. Under planeringens gång  fanns det olika förslag på byggnationer, t.ex. en timrad gård från Övre Soppero, eller en byggnation av lösvirke. Då priset på en timrad byggnation var osäkert och det var tvivelaktigt om det skulle bli billigare att transportera och bygga upp timringen beslöts enhälligt att man skulle inköpa ett nytt trähus genom nämnda företag. I juli 1959 samlades styrelsen, tillsammans med lantmätaren Goetzinger, på platsen för bygget. Man beslutade om tomtgränsen för byggnaden, pålar sattes upp i hörnen och vidare kom man överens om att byggandet skulle påbörjas redan samma kväll eller nästa dag. Arbetet började och man röjde marken och grävde en grund med hjälp av frivillig arbetskraft. Lördagen den 11 juli samma år anlände huset från Morjärv. Monteringen börjad måndagen den 13 juli, under ledning av Hjalmar Holma och frivilliga krafter från byn, totalt fem man, som samlades för uppgiften. Byggkostnaderna uppgick till 18 282 kronor. Bönhuset stod klart till invigningen den 25 oktober 1959, som förrättades av kyrkoherde Kuno Åberg under medverkan av komminister G.G. Bergmark och kyrkoadjunkten Iivari Leskinen.

Den 20 november bildades stiftelsen, Nedre Soppero bönhus. År 1967 valde man att ändra benämningen från bönhus till kapell. Vid det tillfället ändrades också namnet och numera kallas bönhuset för Nedre Soppero kapell stiftelse. Klockstapeln byggdes under sommaren 1967. Det var kyrkorådet i Vittangi som skänkte klockan med tillverkningsår 1895 till Nedre Soppero klockstapel. Invigningen av klockstapeln förrättades av biskop Stig Hellsten.

Tillbaka till kyrkor