Ala Sopperon kappelin historia


Kyläläiset Ala Sopperossa alkoivat 1950-luvun loppupuolella suunnitella rukoushuoneen rakentamista kylään. Aloitteentekijä oli Vittangin kirkkoherra Kuno Åberg. 40 kyläläistä kokoontui 15 helmikuuta 1959 Silkimuotkassa näiden lisäksi kokouksessa oli läsnä papit Kuno Åberg ja Iivari Leskinen. Kokouksessa päätettiin mihin kappeli sijoitettaisiin. Oli kaksi vaihtoehtoa. Kiirunan maanmittaajan ja rakennuspäällikön mukaan aloitettaisiin tietyöt kylän läpi jo saman vuoden keväällä ja sillanrakennus joen yli sekä tien valmistus arvioitiin olevan valmiita syksyllä 1960. Tienrakennus johti siihen päätökseen että kappelin sijoitus koulun vierellä olisi sopiva, koska se toinen tontti vaihtoehto tulisi olemaan liian kaukana tiestä. Kokouksessa olivat läsnä seuraavat henkilöt: Viola Hagebjörk, Betty Romark, Vilhelm Olsson, H.P. Snällfot, Alfred Teofilusson, Johan Partapuoli (valittu saamelaisten edustajaksi)  Iivari Leskinen ja puheenjohtaja Kuno Åberg. Mitä tulee kappelin ulkonäköön päätettiin hankkia yksityiskohtainen valmiin puutalon piirustus Nilssonin puujalostuksesta Morjärverstä, joka tulisi maksamaan 12 000 kruunua. Kuno Åberg vastaisi piirustuksen hankinnasta. Suunnitteluvaiheessa oli monta eri ehdotusta itsestä rakennuksesta, esim hirsikartano Ylä Sopperosta tai rakennus irtotavarasta. Koska hirsirakennuksen hinta oli epäselvä ja oli kyseenalaista tulisiko halvemmaksi kuljettaa ja sitten rakentaa hirret taloksi, niin päätettiin yksimielisesti että ostettaisiin uusi puutalo mainitulta liikkeeltä. Heinäkuussa vuonna 1959 johtokunta kokoontui yhdessä maanmittaaja Goetzingerin kanssa rakennuspaikalle. Päätettiin tontinrajoista ja tontti merkittiin paaluilla. Lisäksi päätettiin että rakennustoimet aloitettaisiin joko samana iltana tai seuraavana päivänä. Työt aloitettiin ja maa tasoitettiin ja perusta kaivettiin vapaaehtoisten avulla. Talo saapui samana vuonna lauantaina 11 heinäkuuta Morjärvestä. Talon kokoon paneminen alkoi maanantaina 13 heinäkuuta Hjalmar Holman johtamana. 5 vapaaehtoista kyläläistä kokoontuivat tähän tehtävään. Rakennuskustannukset nousivat 18 282 kruunuun. Rukoushuone oli valmiina vihittäväksi 25 lokakuuta 1959. Vihkimistilaisuuden toimitti kirkkoherra Kuno Åberg ja mukana toimituksessa olivat seurakuntapappi G.G. Bergmark ja papistonapulainen Iivari Leskinen.

Marraskuun 20. päivänä perustettiin säätiö Ala Sopperon rukoushuone. Vuonna 1967 päätettiin muuttaa rukoushuone nimitys kappeliksi. Samalla muutettiin myös säätiön nimi ja nykyään kutsutaan rukoushuonetta Ala Sopperon kappeli-säätiöksi. Kellotapuli rakennettiin kesällä 1967. Vittangin kirkkoneuvosto lahjoitti vuonna 1895 valmistetun kellon Ala Sopperon kellotapuliin. Kellotapulin vihkimisen toimitti piispa Stig Hellsten.

Tillbaka till kyrkor