Övre Soppero kapells historia


Efter ett laestadianska bönemöte 16 januari 1924, beslutade befolkningen i byn Övre Soppero att bygga ett bönhus. Detta eftersom befintliga lokaler blivit allt för trånga. Byborna transporterade timmer till platsen och bygget kunde börja. Man startade också insamlingar. 

Den 11 januari 1927 kunde man ta bönhuset i bruk för laestadianska samlingar, samt kyrkliga handlingar. År 1958, den 2 mars, efter avslutad gudstjänst, hölls ett sammanträde i bönhuset där kyrkoherden, Kuno Åberg i Vittangi församling, redogjorde för avsikten med överläggningarna, nämligen intentionen att ordna en reparation av bönhuset som av olika skäl tedde sig allt
nödvändigare.

Kyrkorådet i Vittangi församling hade vid beviljandet av sista årshyran för bönhuset år 1957 uttalat förhoppningen att en reparation av bönhuset kunde komma till stånd under året 1958 och att lokalen därvid skulle göras lämplig för kyrkans förrättningar. När ordet var fritt, yttrade sig flera av de närvarande, bl. a Johannes Nilsson, Henrik Labba, Elias Johansson och Sixten Olsson. Samtliga föreslog att en kommitté skulle tillsättas med uppgiften att iordningställa bönhuset, så att den skulle bli varmare och att den skulle inneha ett kyrkorum som kunde användas till begravningsgudstjänster. 

Till styrelsen (kommittén) med uppgiften att ordna med reparation av bönhuset valdes: kyrkoherden Kuno Åberg, sammankallande Eli Isaksson, Elias Johansson, Henrik Labba, Johannes Nilsson, Sixten Olsson, Henny Söderberg och Johannes Zakariasson. År 1958 byggdes bönhuset om, grunden blev gjuten, ett nytt bjälklag och ett nytt innegolv monterades. Vapenhuset (farstun) fick dubbeldörrar, ett kor med altare och altarring, predikstol, sakristia byggdes. Man byggde också ett förrådsutrymme. Nya kyrkbänkar, elvärme, samt komplettering av belysningen iordningställdes också. Kyrkorådet kunde vid sitt besök i bönhuset konstatera att bönhuset genomgått en stor förvandling. Bönhuset kunde efter reparationen användas för kyrkans gudstjänster och förrättningar, även begravningarna. Frivillig arbetskraft hade stått till buds och möjliggjort reparationen. Dessutom hade upprepade insamlingar gjorts i byn och offerviljan hade varit stor. Första söndagen i advent, den 30 november 1958, togs bönhuset åter i bruk. Man förrättade invigning genom att ha en svensk-finsk högmässa med nattvard, som hölls av kyrkoherden Kuno Åberg, assisterad av kyrkoadjunkt Iivari Leskinen. Invigningen samlade 250 personer.

Den 9 november 1960 beslutade styrelsen godta den av arkitekt Per Lennart Berggren - Jan Thurfjells arkitektkontor - utarbetade ritning till klockstapeln, som skulle sammanbyggas med bönhusets långsida. År 1961 brädfodrade man utsidan och en tillbyggnad av klockstapeln. Klockan är gjuten av Bergholtz klockgjuteri i Sigtuna och är skänkt av makarna Oscar och Rosa Andersson från Tuolluvaara. 

Kapellet som den ser ut i dag

Den 15 oktober 1961 invigdes klockstapeln av kontraktsprosten Gottfrid Nordlund, från Gällivare, och kyrkoherden Lars Byström i Vittangi församling assisterade. Den 28 januari 1962 beslutade bönhusets årsmöte, att Övre Soppero bönhusförening skulle ombildas till Övre Soppero kapellstiftelse. 

År 1972 utfördes en större restaurering invändigt. Väggar och tak i kyrksalen kläddes med trädpanel och översta bjälklaget isolerades. Man passade också på att förstärka klockstapeln. Den 12 mars samma år återinvigdes kapellet av kontraktsprosten Gottfrid Nordlund, kyrkoherden Georg Gripenstad från Karesuando och kyrkoherden Sigvard Andersson från Vittangi. Samma år, i maj månad, inköptes en elektronisk orgel - Riha Adagio - i ljus valnöt, 2 speed Leslie och 13-notes pedal. År 1977 fick kapellet ett nytt plåttak som skänktes av MoDo. Förutom plåttaket genomfördes också en utvändig målning av kapellet. Åren 1981-1982 bygges vapenhuset ut för att få plats med toaletter och ett mindre rum. År 1987 revs golvet upp för att tilläggsisoleras samtidigt genomfördes en utvändig målning av kapellet.

Inskription på klockan:

DENNA KLOCKA GÖTS ÅR 1960 UNDER GUSTAV VI ADOLFS 11:e REGERINGSÅR NÄR IVAR HYLANDER VAR BISKOP I LULEÅ STIFT OCH LARS BYSTRÖM KYRKOHERDE I VITTANGI FÖRSAMLING GÅVA AV OSCAR OCH ROSA ANDERSSON GIV OSS GUD, DIN ANDE GOD SOM PÅ DIN VÄG OSS LEDER, UPPLYSER, STYRKER, HÅG OCH MOD. OCH NÅDIGT OSS BEREDER, ATT VI DITT ORD MÅ RÄTT FÖRSTÅ, OCH OSS DÄREFTER STÄLLA SÅ ATT DITT NAMN ALLTID HELGAS.  

Tillbaka till kyrkor