Vittangi församlings hemsida


Vittangi församling ligger 75 km från Kiruna stad och själva byn Vittangi är ett underbart lagom litet samhälle.  I församlingen finns fyra orörda älvar. Två av dem, Torneå och Vittangi älvar, förenas i byn. Övriga orörda älvar är Lainio och Kalix älvar. Vittangi kyrka ligger mitt i byn, väl synlig intill huvudleden Pajala - Kiruna. 


År 1843 och cirka 70 år efter var Vittangi huvudort för Jukkasjärvi och Vittangi församlingar. År 1912 försköts tyngdpunkten till gruv- och rallarstaden Kiruna och Vittangi blev en kapellförsamling till Jukkasjärvi församling och var det ända till år 1949, då Vittangi blev ett eget pastorat. Trots att 
Vittangi var huvudort för Jukkasjärvi och Vittangi församlingar, var kyrkan inte invigningsklar förrän
1854. Kyrkan invigdes av prosten Lars Levi Laestadius.


I Vittangi församling fanns år 1998, 2 209 kyrkomedlemmar. Församlingen äger två kyrkor, en i Vittangi och en i Svappavaara. Till församlingen hör också byar med egna kyrkor, kapell eller bönhus. I Lannavaara och Masugnsbyn finns en kyrka, i Övre -  Nedre Soppero liksom i Kuoksu finns kapell. Bönhus finns i Parakka och Lainio. Kyrkorna, kapellen och bönhusen ägs av stiftelser eller bönhusföreningar. De är självständiga styrelser som handhar egen ekonomi. 


Kontaktinformation

Om Du önskar kontakta oss, besök pastorsexpeditionen på adressen: Abrahamsvägen 16, 980 10  Vittangi. 
Vi har öppet: 
Måndagar, Tisdagar, Torsdagar och Fredagar
mellan kl. 9.00 - 12.00. 
Onsdagar är det stängt, 
Torsdagarna är expeditionen även öppen mellan kl. 15.00 - 18.00
eller så kan Du ringa: 0981 - 100 01


Pastorsexp, Kanslist, Åsa Nordström
Telefon     
0981 - 100 01
FAX            0981 - 102 21

Kyrkoherde, Lena Lantto
Telefon     0980 - 678 00
Mobiltfn: 

Komminister, 
Telefon      
Mobiltfn     

Postadress   
Abrahamsvägen 16, 980 10 VITTANGI

Allmän information: vittangi.pastorat@svenskakyrkan.se

Webbadministratör:
Thore Lageholm


 

 

Skicka e-post till Lena Lantto eller Thore Lageholm med frågor eller kommentarer 
om den här webbplatsen.
Copyright © 2004 Vittangi församling

Hemsidan är uppdaterad
2016-07-11 23:11
web statistic
View My Stats
Webbmaster
Thore Lageholm