Själavård, som kan leda till bikt

Det finns ingen som klarar sig undan svåra perioder. När något har gått snett och man lider av ånger så är det befriande att få samtala om det svåra. Vi präster i Vittangi församling finns till för Dig, som är medlem i Svenska kyrkan. Kan hända så kan Du, såsom också vi själva, komma igenom svårigheten lättare genom själavårdssamtal och bikt. Det finns en Herre som är beredd att axla Dina svårigheter och själanöd. 

Var därför snar till att söka Dig den hjälp som erbjuds helt gratis genom församlingens präster!

Tillbaka till Guds gåvor