Kyrkvärden i Lannavaara minneskyrka, Sture Söderström

Tillbaka till kyrkvärdar