Kyrkvärden i Lannavaara minneskyrka, Sture Söderström

Ruovttoluotta bárgiidsiidui