Svappavaara kyrkas historia


På 1920-talet byggdes ett gravkapell i Svappavaara men man ville även ha en egen kyrka. Gravkapellet var avsedd i första hand för begravningar men visade sig ganska snart vara alldeles för litet för ändamålet. I början av 1950-talet startades en insamling bland byborna med målet att så småningom få möjlighet att bygga en kyrksal. Initiativtagaren var Kuno Åberg, kyrkoherde i Vittangi. På hösten 1957 var de insamlade medlen tillräckligt stort för att sätta igång byggandet. Under vintern 1957-1958 arbetade tre personer med att bygga den kyrkan som numera ligger vackert på en höjd mitt i byn. Genom insamlingar hade kyrkan också fått behövliga medel till inköp av inventarier, såsom nattvardssilver, ljusstakar, dopfunt, mässhake, m.m. Så gott som allt i kyrkan har utförts av byborna i Svappavaara. Även altartavlan är målad av en från bygden, nämligen Albert Falck. Den totala kostnaden för kyrkan uppgick till 150 000 kronor.

I oktober 1958 fastställdes dagen för invigningen, den skulle äga rum den 16 november 1958. Den söndagen besöktes Svappavaara av biskop Ivar Hylander i Luleå stift. Biskopen invigde kyrkan, biträdd av ett flertal präster från församlingen liksom från grannförsamlingarna. Vid invigningen fastställdes att byggnaden skulle kallas för kyrka. Detta för att ingen förväxling skulle ske med gravkapellet på kyrkogården. 

Men tiderna förändras, också för Svappavaara. I början av 1960-talet blev det känt att Svappavaara skulle bli en ny gruvort. Människor skulle flytta in till by och då var det viktigt att kyrkan skulle inrymma befolkningen i byn. Därför beslutade samfällda kyrkorådet att man skulle riva den tidigare kyrkan. Detta skedde i december 1968. I januari 1969 sågades kyrkan mitt itu och fördes bort. Alla inventarier förvarades under nybyggnationen i Vittangi prästgård och under hela året 1969 pågick nybygget att förstora kyrkan. Kyrkan fick efter nybygget ett kyrkorum, församlingssal, kök, rum för barn- och ungdomsverksamheten, arkiv, och ett antal toaletter, samt en anpassad ingång för rörelseförhindrade till kyrkan. Idag har kyrkorummet plats för drygt hundra personer. Genom skjutdörrar kan utrymmet utökas, eftersom den är integrerad med församlingssalen. Inventarierna från den första kyrkan återbördades från Vittangi, så även altartavlan som sattes upp i det nya kyrkorummet. Kyrkklockan, som skänkts av LKAB, invigdes 6 december 1970, av dåvarande biskopen Stig Hellsten. Församlingssalen nyttjas, förutom av kyrkan, också som sammanträdes- och möteslokal av olika föreningar i byn. På kyrkklockan är följande ord inskrivna:

EN NÅD DET ÄR ATT I VÅRT LAND ÄN TEMPELKLOCKOR LJUDA, LIKT KÄLLOR INVID ÖKNENS RAND GUDS GÅRDAR SVALKA BJUDA.

Svenska psalmen: 204:2 (gamla psalmboken)

Tillbaka till kyrkor