Svappavaaran kirkon historia


Vuonna 1920 rakennettiin Svappavaaran hautauskappeli, mutta sinne toivottiin  myös oma kirkko. Hautauskappeli oli tarkoitettu ensisijassa hautajaisia varten mutta aika pian se osoittautui liian pieneksi siihen tarkoitukseen. Vuoden 1950 alussa kyläläiset alkoivat kerätä varoja ja päämääränä oli rakentaa kirkkosali. Aloitteen tähän teki Vittangin kirkkoherra, Kuno Åberg. Syksyyn 1957 mennessä oli kerätty jo niin paljon varoja että kirkon rakentaminen voitiin aloittaa. Kolme työmiestä rakensi talven 1957–1958 aikana kirkkoa joka sijoitettiin kylän keskellä olevalle kukkulalle ja vielä tänäkin päivänä kaunistaa kylän maisemaa kirkko samalla paikalla. Kyläläisten keräämien varojen avulla saatiin hankittua tarvittavaa kalustoa kirkkoon, kuten ehtoollishopeat, kynttilänjalkoja, kastemalja, messukasukka jne. Melkein kaikki kirkossa on hankittu kyläläisten avulla. Jopa alttaritaulun on yksi kylän asukkaista, Albert Falck maalannut. Kirkon kokonaiskustannus kohosi 150 000 kruunuun.
L
okakuussa vuonna 1958 päätettiin että kirkko vihitään marraskuun 16. samana vuonna. Luulajan hiippakunnan piispa Ivar Hylander vihki kirkon ja koti- ja naapuriseurakunnan papit avustivat häntä. Vihkimistilaisuudessa vahvistettiin erityisesti että rakennusta kutsutaan kirkoksi. Tämä oli tärkeää sen vuoksi, ettei kirkkoa ja hautausmaalla olevaa hautauskappelia sekoitettaisi keskenään.

Mutta ajat muuttuvat, myös Svappavaarassa. 1960-luvun alussa tuli tietoon että Svappavaarasta tulisi kaivosyhdyskunta. Väestö kylässä lisääntyisi ja oli tärkeää että kylän väki mahtuisi kirkkoon. Seurakuntayhtymän neuvosto teki päätöksen purkaa sen aikainen kirkko. Tämä tapahtui joulukuussa 1968. Tammikuussa 1969 kirkko sahattiin kahtia ja kuljetettiin pois. Kirkon kalusto varastoitiin Vittangin pappilaan ja koko 1969 oli uudisrakennus käynnissä, tarkoituksena oli suurentaa kirkko. Rakennustöiden jälkeen kirkossa oli kirkkohuone, seurakuntasali, keittiö, lasten- ja nuortentilat, arkisto ja useampi vessa sekä liikuntavammaisille sopeutettu sisäänkäynti kirkkoon. Tänään kirkkohuoneeseen mahtuu reilusti sata henkilöä. Liuko-ovet aukaisemalla voi tilaa vielä lisätä, koska kirkkohuone on seurakuntasalin kyljessä. Ensimmäisen kirkon kalusto palautettiin Vittangista, niin myös alttaritaulu joka asetettiin uuteen kirkkohuoneeseen. LKAB lahjoittama kirkonkello vihittiin 6. joulukuuta 1970 senaikaisen piispan Stig Hellstenin johdolla. Ei vain kirkko vaan myös eri yhdistykset kylässä käyttävät seurakuntasalia kokoushuoneena. Kirkonkelloon on kaiverrettu teksti: 

ON ARMO ETTÄ TEMPPELINKELLOT SOIVAT MAASSAMME, NE TUOVAT VILPOISUUTTA JUMALAN TARHOIHIN KUIN LÄHTEET AAVIKON LAIDALLA

Vapaa käännös (vanha virsikirja) virsi 204:2

 

Tillbaka till kyrkor