Vårt uppdrag  

Vittangi församling har ett lokalt självstyre, men är samtidigt en del av Luleå stift och Svenska kyrkan som trossamfund. Delaktigheten i de döptas och troendes allmänna prästadöme förenar alla i församlingen, vigda och icke vigda. Alla har tillsammans ansvaret för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Den demokratiska organisationen och kyrkans ämbete eller vigningstjänst har gemensamt ansvar för att bedriva en verksamhet i enlighet med ett kyrkoråd som församlingens styrelse och en kyrkoherde med ansvar för ledning, samordning och tillsyn (sid. 15 kyrkoordningen).


År 2000 förändrades relationerna mellan Svenska kyrkan och staten. För att ta ansvar för Svenska kyrkan, som ett trossamfund, har kyrkomötet beslutat om en ny kyrkoordning som är sammansatt av  13 avdelningar, 58 kapitel och 836 paragrafer. Kyrkoordningen inledes med orden:


”Den kristna kyrkan bekänner en enda Gud – Fadern, Sonen och den heliga Anden – som skapar, frälser och ger liv. Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan och delar den kristna bekännelsen och lovsången till en treenig Gud… Kyrkan centrum och livskälla är Jesus Kristus och evangeliet om honom. Evangeliet leder människan till gemenskap med Gud, som är hennes ursprung och mål. Hos Gud finns ett outtömligt djup av vishet, nåd och kärlek…Den grundläggande tro, bekännelse och lära som Svenska kyrkan står för skall komma till uttryck i allt vad kyrkan gör och säger. Kyrkan förutsätter att de som företräder kyrkan delar kristen tro och kristet liv…”


Syftet med Vittangi församling är att människorna skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.  

Församlingsprofil

Vittangi församling ingår i Kiruna kyrkliga samfällighet som är en ekonomisk sammanslutning av Jukkasjärvi, Vittangi- och Karesuando församlingar. Svenska kyrkan i Kiruna kyrkliga samfällighet är en del av den världsvida kyrkan som grundas på Kristus Jesus och ingår i den nationella Svenska kyrkan. Primära enheten i kyrkan är de lokala församlingarna och deras grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission


Därför firar vi söndagligen högmässa, söndagsmässa eller gudstjänst. När ordet "mässa" anges firar vi Herrens Heliga Nattvard, övriga kallas för gudstjänst. 

Vittangi församling ligger vackert inbäddat i en älvdal och man brukar kalla befolkningen för "lantalaiset" - nybyggare - men ofta hör man också folk kallas för  tornedalingar.

Arbetslaget består av kyrkoherde, komminister, diakon, kantor, husmor/lokalvårdare, kanslist och fem vaktmästare. Dessa presenteras närmare under rubriken "Personal".

Tillbaka till startsidan

 


Skicka e-post till Lena Lantto med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Copyright © 2002 Vittangi Församling
Senast ändrad: 11 juli 2016