Vigseln, inte bara för vuxna

Många par i vårt land väljer att inte ingå äktenskap, varken kyrkligt eller    borgerligt. Tyvärr har man i många fall bortsett från barnens behov av att     kunna konstatera, att föräldrarna älskar varandra och att de bekräftat det officiellt. 

Att hålla familjen samman är ingen lätt uppgift och har aldrig heller varit det. Det är så mycket som drar i oss och informationsflödet är oerhörd. Ändå kan man konstatera att äktenskapet kan vara en viloplats och något som ger rätt till befogad gemenskap med familjen. Men vigseln är också ett påtagligt redskap för Herren, vår Gud, att förmedla kärleken till familjerna. 

I vår församling erbjuds alla par som önskar ingå äktenskap att genomgå en form av äktenskapsintervju. Man kommer överens om att besvara ett formulär som ligger till grund för fyra sammanträffanden där man samtalar om relationen. Man talar öppet om varandras starka och mindre starka sidor. 

Äktenskapet ska ju ses som en livslång investering. Därför borde man ju också kunna avsätta särskild tid för att upptäcka varandra och se varandras starka sidor. 

Kontakta oss präster i församlingen för vidare information om det särskilda frågeformuläret: "Prepeare".

Tillbaka till Guds gåvor