Vittangi kyrkas historia


I augusti 1844 utsågs en plats för den nya kyrkan och i mars 1846 anställdes snickaren Johan Nilsson Rautio "Lukkari" till byggmästare och arbetet påbörjades samma år. Av ekonomiska skäl skulle det emellertid dröja ända till 1854 innan kyrkan var klar för invigning, vilket förrättades av prosten Lars-Levi Laestadius, den 5 mars nämnda år. Den predikan han höll den söndagen finns bevarad i Vittangi kyrka. Vid mitten av 1880-talet genomgick kyrkan en första reparation som skulle åtföljas av en genomgripande restaurering 10 år senare, 1896. Kostnaden uppgick till 6 700 kr. Bland de arbeten som utfördes var; en ny altarring, nya bänkar, den första värmeugnen, ny ljuskrona, nytt golv i sakristian samt in- och utvändig målning.

I samband med att Vittangi blev egen församling, 1949, gjordes en ny restaurering av kyrkan till en kostnad av 165 000 kronor. Åren 1968, 1971 och 1982 har kyrkan genomgått såväl yttre som inre renoveringar. Den första orgeln skänktes av drottning Sofia år 1897, vilken fick ge plats för en ny orgel redan 1912. Ytterligare en orgel införskaffades i mitten av 1920-talet. År 1949 anskaffades ny pneumatisk orgel. Den 20-stämmiga mekaniska orgeln, som alltsedan 1985 pryder Vittangi kyrka är tillverkad av Grönlunds orgelbyggeri i Gammelstad i Luleå och köptes till en kostnad av 1 miljon kronor. År 1899 införskaffades den mindre kyrkklockan till kyrkan. Den väger 150 kg och är gjuten hos KG Bergholtz & Co i Stockholm. År 1965 installerades den stora kyrk- klockan, vars vikt är 250 kg och gjuten av Bergholtz klockgjuteri i Sigtuna. Altartavlan är målad och skänkt 1948 av Gerda Höglund, Stockholm. Motivet är "Jesus välsignar barnen". Det kors som idag återfinns i vapenhuset utgjorde tidigare altarprydnaden. Altarbrunet, som pryder altarets framsida, är tillverkad 1980 av Inga-Mi Vaneus-Rygran från Småland.

Dopskålen är från 1911, medan dopskålsfundamentet, föreställande ett timglas, tillverkades av snickaren Frans Eliasson från Vittangi. Det är också han som är upphovsman till karmstolarna i björk, vilka har sin plats i koret. Mattan i koret är ritad av Agda Österberg och vävd i Vittangi av församlingens kyrkliga syförening år 1950.  Den stora ljuskronan är tillverkad av Marcus Ax metallfabrik i Gävle år 1910. Enligt inventarieförteckningen 1869 fanns ett flertal föremål, som idag återfinns i Jukkasjärvi kyrka .

    

           Dopfunt tillverkad av Frans Eliasson från Vittangi

Tillbaka till kyrkor